Žaklina Jovanović

Predavač

Poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u radu sa decom. Izuzetno metodična, strpljiva i uspešna u prenošenju znanja.

Par reči

Jedan od najboljih studenata na fakultetu. Poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u radu sa decom. Izuzetno metodična, strpljiva i uspešna u prenošenju znanja.

Njeni učenici su  tri uzastopne godine osvajali prvo mesto na republičkom takmičenju srednje stručnih (poljoprivrednih) škola iz matematike.

Dala značajan doprinos u osmišljavanju kursa: 

Lego robotika

Drži sledeće kurseve i radionice:

Scratch

Python za decu

Lego robotika

m

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Iskustvo

Procoding

predavač

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola

nastavnik matematike