PROCoding

Kurs manuelno testiranje

Nakon ovog kursa za prekvalifikaciju, polaznici će biti osposobljeni da rade kao manuelni testeri. Kurs je namenjen odraslima koji žele da se prekvalifikuju i uđu u svet IT-a.

Manuelno testiranje – prekvalifikacija u zanimanje: tester
Broj programera raste iz dana u dan. Količina generisanog koda takođe raste i sve je veća potreba da se razvijeni softver testira. Danas je neophodno da svaki softver pre isporuke prođe strogu kontrolu kvaliteta. Ali, to nije posao programera. Kontrolu kvaliteta softvera vrše testeri. Zadatak testera je da pronađe što veći broj bug-ova koje će programer ispraviti. Testeri pišu “test-case”-ove i prijavljuju bug-ove programerima. Zato se iz dana u dan povećava potreba za manuelnim testerima. Mogu biti samouki ili se obučavaju tako što završe neki kurs gde uče da testiraju softver. Poslednjih par godina je kurs manuelnog testiranja sigurno jedan od najtraženijih IT kurseva. Ovaj kurs omogućuje prekvalifikaciju u najkraćem mogućem roku.

Cilj kursa za manuelno testiranje
Naš kurs manuelnog testiranja ima za cilj da nauči polaznike osnovnim i naprednim metodama koje se koriste za manuelno testiranje. Kurs je potpuno praktičan i sastoji se od realnih problema koji se rešavaju na času. Uključene su sve tri platforme na kojima se obavlja testiranje: desktop, web i mobilna. Da bi se neko prekvalifikovao u testera, pored pohađanja kursa neophodno je da polaznik dosta radi i kod kuće.

Kurs za manuelnog testera
Pre upisivanja na kurs, svi polaznici prolaze testiranje. Radi se u grupama do 8 polaznika. Kurs manuelno testiranje traje ukupno 32 školska časa tokom 8 nedelja – dinamika 2 dvočasa nedeljno. Na kraju kursa polaznici polažu test i dobijaju digitalni sertifikat koji je moguće share-ovati na linkedin-u. Polaznici koji se posebno istaknu dobijaju sertifikat sa naznakom “cum laude”. Kurs za manuelnog testera otvara vrata za pozicije kao što su: tester softvera, tester aplikacija, QA softver tester. Dodatno, pruža mogućnost i daljeg usavršavanja u ovoj oblasti. Održava se u protorijama našeg centra na Novom Beogradu.

Predavač
Predavač na kursu je Dejan Jovanović, strukovni inženjer elektrotehnike. Dejan radi kao automatski tester. Poseduje ISTQB sertifikat za testera, Foundation Level. Veliki deo karijere se bavio testiranjem hardvera i kao logičan nastavak prešao je na testiranje softvera. Kao neko ko se u jednom trenutku svog života prekvalifikovao u zanimanje testera softvera, jako dobro poznaje probleme sa kojima se sreću početnici. Zajedno sa praktičnim iskustvom koje ima sigurno predstavlja idealnog predavača koji će polaznike uvesti u svet testiranja i IT-a.

Ovaj kurs se u narednom periodu neće održavati u Edukativnom centru Procoding.

Uđi u IT svet, prekvalifikuj se u testera 😀