I u školskoj 2022/23. godini Vaša deca mogu da slušaju kurseve programiranja u većini osnovnih
škola u Pančevu koje organizuje Edukativni centar Procoding.
Kursevi se održavaju tokom školske godine vikendom ili u večernjim satima posle časova u školama.
Kursevi koje Vaša deca mogu pohađati su:
Lego robotika (učenici nižih razreda osnovne škole), nije potrebno predznanje
Scratch (učenici nižih razreda i petog razreda osnovne škole), nije potrebno predznanje
App Inventor (učenici 4.og razreda i stariji koji su završili kurs Scratch-a)
Python (učenici viših razreda koji su savladali Scratch)
Pygame (učenici viših razreda koji su savladali osnove Pythona)
– USKORO: Web dizajn (učenici viših razreda)

Više informacija možete dobiti na telefon: 062/1513645