Robotika za decu

Deca su radoznala

Deca poseduju radoznalost koja im je neophodna u otkrivanju sveta koji ih okružuje, a taj svet je prožet tehnologijom. Deca najbolje uče dok se igraju. Robotika za decu im omogućava da kroz igru usvoje osnovne principe tehnologije.

Robotika za decu (Kibo i Bee bot roboti)

Rano detinjstvo je idealan period za upoznavanje deteta sa robotima i programiranjem. Robotika za decu omogućava deci da svoju igru pretoče u program. Za razliku od standardnog programiranja, programiranje pomoću robota je manje apstraktno i deca ga lakše i brže usvajaju. Pomoću kibo i bee bot robota mogu da „isprogramiraju“ svoju igru i svoje priče. Mogu da „nateraju“ robota da se kreće i reaguje upravo onako kako su zamislili. Rad sa robotima u okruženju svojih vršnjaka uči decu da identifikuju problem, da zamisle i isplaniraju rešenje, zatim da ga naprave, testiraju i pokažu drugarima. Na taj način prolaze kroz sve faze koje postoje u procesu inženjerskog dizajna.

BeeBot robot (uzrast 3-5)

Bee Bot robot u obliku pčelice jako jednostavan, privlačan i intuitivan, predstavlja odličan alat za učenje rešavanja jednostavnih problema.  Ima mogućnost da se kreće napred, nazad, levo desno. Nema senzore, pa nema mogućnost da „osluškuje“ okolinu, odnosno da „vidi“ da li je u sobu svetlo ili mračno, da li blizu neka prepreka itd. Odličan je za pravljenje prvih koraka u programiranju ali zbog skromnih mogućnosti nije idealan izbor za stariju predškolsku decu.

KIBO robot (uzrast 4-7)

KIBO robot predstavlja inovativnu platformu idealnu za predškolce koji žele da naprave prve korake u programiranju. Napravljen je od strane KinderLab Robotics-a i predstavlja rezultat 15-godišnjeg istraživanja usmerenog ka polju razvoja dece. KIBO poseduje blokove-kockice čijim kombinovanjem nastaje program. Sve kockice poseduju bar kod, a pomoću bar kod čitača robot učitava program. Kroz program deca mogu da kontrolišu njegove pokrete, zvukove, i celokupno ponašanje. Pored funkcionalnosti koje poseduje BeeBot robot (kretanje napred, nazad, levo, desno), KIBO robot poseduje i senzore. Pomoću senzora može da „vidi“ da li je prostor osvetljen, da li je blizu neka prepreka, da „osluškuje“ okolinu, itd. Malo je kompleksniji od BeeBot robota a postojanje većeg broja funkcionalnosti ga čini jako zanimljivim i najmlađoj ali i malo starijoj deci.