STEM obrazovanje

Šta je STEM obrazovanje?

Verovatno ste više puta čuli termin STEM obrazovanje. STEM je akronim koji se odnosi na nekoliko akademskih disciplina: Science (nauka), Technology (tehnologija), Enginnering (inženjerstvo) i Mathematics (matematika). Nauka je veoma široka oblast: počinje od sveta koji nas okružuje, služi da bolje razumemo svet oko nas. Da bi se napravile stvari koje nas okružuju neophodno je inženjerstvo. Tehnologija je neizostavni deo naše svakodnevica i utiče na menjanje sveta oko nas. Sve ove discipline se oslanjaju na matematiku koju svakodnevno primenjujemo u prodavnici, bankama, itd. Umesto da se ove discipline uče posebno, STEM teži da ih ujedini da se uče zajedno. STEM se zalaže da se sa učenjem ovih oblasti kreće u najranijem uzrastu i da STEM programi postanu dostupni svim učenicima, a ne samo nadarenim. Jedan od ciljeva STEM programa je da učenici steknu obrazovanje rešavanjem realnih problema iz našeg okruženja a ne samo da reprodukuju pročitanog.

 STEM škole u Evropi

Širom Evrope postoje škole koje sebe karakterišu kao STEM. U ovom trenutku još uvek ne postoji jedinstven spisak kriterijuma koje škola treba da ispuni da bi mogla biti zvanično sertifikovana kao STEM škola. Odnedavno je nastao projekat STEM School Label (http://www.eun.org/projects/detail?articleId=809943) koji je osnovan s ciljem da postavi jedinstvene kriterijuma na nivou Evrope koji će omogućiti vrednovanje uspešnosti i kreiranje modela rada koje treba škole da sprovode da bi se zvale STEM školama. U projektu su kao glavne karakteristike STEM obrazovanja istaknute sledeće: personalizacija nastavnog procesa, problemski pristup učenju, interdisciplinarnost, povezivanje sa industrijom, ali i drugim školama i lokalnim zajednicama, pristup modernim tehnologijama, itd.

STEM škole u Srbiji

Iako Centar za promociju nauke (www.cpn.rs) učestvuje u rezalizaciji projekta STEM School Label, STEM stidljivo dolazi kroz privatne škole i kroz neke kurseve u raznim edukativnim centrima (ScratchJr). Da li će i kad će biti dostupan kao opšte obrazovni sistem je još uvek veliko pitanje. Dobra vest je da i u našoj zemlji postoje STEM seminari koji su dostupni nastavnicima u celoj zemlji. Postoji i saradnja sa zemljama u okruženju. Jedan od STEM seminara je počeo u u januaru 2018. godine u stanici Petnica a završiće se u Biznis inkubatoru Sveučilišta u Osijeku u junu 2018. Pored toga, Centar za promociju nauke u našoj zemlji je uključen u upoznavanje sa STEM-om i u svom Mejkers spejsu gde se za članove se organizuju kursevi iz STEM oblasti. Kad će biti inicijativa na nivou države ostaje da vidimo.