Stefan Petković

Predavač

Drži kurseve programiranja i robotike. Nadahnjuje ga rad sa talentovanom decom.

Par reči

Završio Saobraćajni fakultet 2023. godine, smer telekomunikacije. Trenutno je na master studijama, na istom fakultetu. Od 2019. godine angažovan u Edukativnom centru Procoding kao predavač na kursevima za decu i odrasle. Aktivan učesnik u projektima kreiranja i održavanja više web sajtova, uključujući i mentorstvo polaznicima na platformi za online kurseve,

davajući im smernice za rad. Autor pojedinih kurseva za decu i odrasle.

 

Višegodišnji učesnik Noći istraživača. Zainteresovan za savremene tehnologije i elektroniku.

Voli da radi sa decom, a naročito ga inspiriše rad sa talentima. 

Njegov rad na demonstraciji kompletnog maturskog zadatka u kom su učestvovale sve škole obrazovnog profila Elektrotehničar telekomunikacija ocenjen najvišom ocenom.

Autor je radionica:

mBot

Drži sledeće kurseve i radionice:

Scratch

Python za decu

App Inventor

Lego robotika

Mbot radionice

Micro:bit radionice

C#

Takmičarsko programiranje

Procoding IT odeljenje

m

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu

Saobraćajni fakultet (2018-)

Iskustvo

Procoding

Predavač