dr Ana Uzelac

Osnivač

20 godina iskustva u IT edukaciji, autor i koautor udžbenika i velikog broja naučnih radova.

Par reči

Poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u edukaciji. Bavi se internetom inteligentnih uređaja i primenom u pametnim učionicama. Zanima se za data science. 

Autor i koautor udžbenika iz programiranja i brojnih naučnih radova.

Autor sledećih kurseva i radionica koji se održavaju u Procodingu:

m

Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet, računarstvo i informatika, osnovne studije

Univerzitet u Beogradu

Fakultet Organizacionih Nauka, postdiplomske studije

Iskustvo

Saobraćajni fakultet

docent