Šta je PEGI? Citiraćemo jednog od direktora Video Standards Council Ratings Board odnosno direktor Odbora za ocenjivanje saveta za video igre: "Pegi sistem ocenjivanja je prvenstveno dizajniran da obezbedi da deca nisu izložena materijalima koji mogu uticati na njihov razvoj i opšte blagostanje. Mnoge moderne video...