PEGI klasifikacija

Šta je PEGI?

 

Citiraćemo jednog od direktora Video Standards Council Ratings Board odnosno direktor Odbora za ocenjivanje saveta za video igre: “Pegi sistem ocenjivanja je prvenstveno dizajniran da obezbedi da deca nisu izložena materijalima koji mogu uticati na njihov razvoj i opšte blagostanje. Mnoge moderne video igre više nisu tako jednostavne kao što su bile. Savremene igre se često bave teškim i mučnim temama i mogu uključivati snažan grafički sadržaj koji deca, posebno ona mlađa, mogu smatrati uznemirujućim ili zastrašujućim.”

Počećemo sa osnovama, PEGI je skraćenica za Panevropski informacioni sistem igara. To je u suštini sistem za ocenjivanje kom uzrastu su video igre namenjene i PEGI se koristi u 30 zemalja. Ukoliko ste sa prostora Balkana, a Vaša zemlja nije u Evropskoj Uniji, ne brinite, Vaša zemlja je obuhvaćena ovom klasifikacijom. Sam sistem pruža vizuelne informacije koje ćete pronaći na mreži ili na samoj kutiji u kojoj se nalazi disk sa instalacijom. Kako god da instalirate igru, bilo to online ili na neki drugi način, naći ćete niz logotipa i piktograma starosti kao što smo to prikazali na slici ispod. Oni prikazuju i preporučenu starosnu grupu i glavni problem sa sadržajem u igri, to mogu biti nasilje, nepristojan jezik, seks..

PEGI simboli za starosnu klasifikaciju

PEGI simboli za opis sadržaja koji može da se nađe u video igri

Da li se i van Evrope vrši ovakva klasifikacija?

 

Ne. Sistemi ocenjivanja na osnovu starosti u različitim zemljama se razlikuju. Na primer, sistemi u Rusiji i Nemačkoj se zasnivaju isključivo na starosti, dok se recimo u SAD i Austrailiji mogu tumačiti uzimajući u obzir faktore koji nisu uzrast. Na primer, u Australiji postoje dve različite ocene 18+ koje se primenjuju na sadržaj za odrasle ili na seksualne materijale. Iako nije o njima reč, ukratko ćemo pomenuti i ostale klasifikacije. Klasifikaciju igara i softvera za zabavu na osnovu starosti u SAD reguliše ESRB (Entertainment Software Rating Board), u Nemačkoj je to USK , dok je u Australiji to ACB

Po kojim kriterijumima se ocenjuju igre?

 

Glavni kriterijumi su scene/dijalozi usredsređeni na kockanje, drogu i nasilje (bilo kog tipa, fizičko, verbalno, seksualno). Nepristojan jezik i strašne scene se takođe uzimaju u obzir. Važno je naglasiti da se PEGI kriterijumi bave isključivo sadržajem u igri. Spoljni uticaji kao što je online komunikacija između igrača se ne mogu oceniti.

PEGI ocene 12, 16 i 18 su pravno primenjive. To znači da se igre ne mogu prodati ili iznajmiti nikome mlađem od navedenih godina. Trgovac može biti kažnjen ukoliko tu učini. 
PEGI klasifikacija nije samo starosna klasifikacija već: 

PEGI 3

Smatra se prikladnim sa sve starosne grupe. Igra ne bi trebalo da sadrži ikakve prizore koji bi mogli da uplaše mlađu decu. Prihvatljiv je vrlo blag oblik nasilja (u komičnom kontekstu ili dečjem okruženju). Psovke ne smeju biti prisutne.

PEGI 7

Sadržaj igre sa scenama koje mogu da izazovu strah kod mlađe publike trebalo bi spadati u ovu kategoriju. Dozvoljeni su vrlo blagi oblici nasilja (podrazumevano, nerealistično ili neopširno nasilje) kao i vulgarnost

PEGI 12

Igre koje prikazuju nasilje u malo većoj meri između izmišljenih likova ili nerealistično nasilje između ljudskih likova. Seksualni nagoni ili seksualne posture mogu biti prisutni, dok svako psovanje mora biti blago. Kockanje, baš kao u stvarnom svetu, takođe može biti prisutno. (npr, kartaške igre koje bi ljudi u stvarnosti igrali za novac).

PEGI 16

Ova ocena se koristi u onim igrama kada prikaz nasilja (ili seksualne aktivnosti) dostiže nivo koji izgleda isti kao i u stvarnom svetu. Upotreba psovki može biti ekstremnija. Konzumiranje duvana, alkohola ili ilegalnih droga takođe može biti prisutna.

PEGI 18

Klasifikacija za odraslu publiku se primenjuje kada nivo nasilja dolazi do nivoa gde ono postaje grubo nasilje, odnosno nasilje bez određenog motiva i nasilje protiv bespomoćnih likova. Konzumiranje ilegalnih drogi, eksplicitne seksualne aktivnosti i psovke su takođe prisutne.

Važno je napomenuti da PEGI klasifikacija nije idealna! Savetujemo da i pored, na primer, oznake PEGI 3 proverite da li je igrica odgovarajuća za Vaše dete!